IT Advies

Onafhankelijk IT advies, gericht op kostenbesparing, continuïteit en verhoging van efficiency

Bedrijfsvoering, bedrijfsgroei, continuïteit en communicatie is sterk afhankelijk van optimaal functionerende ICT.
Digi Terra besteedt daarom bij uitvoering van opdrachten veel aandacht aan het ontwerp van de te realiseren ICT oplossing of de ICT omgeving die in beheer wordt genomen.
In bestaande ICT omgevingen is ook het belangrijk om periodiek de samenstelling van de gebruikte ICT technologieën en applicaties te toetsen aan de strategische doelen van uw organisatie.

Onze ICT expertise stellen wij graag op maat beschikbaar voor uw organisatie.
Want iedere organisatie is immers uniek met eigen werkmethoden, infrastructuur en functionele eisen en wensen.
Wij hanteren in onze adviezen een oplossingsgerichte aanpak, waarbij uw belangen altijd centraal  staan.

IT advies

ICT Project Management

Uw ICT Projecten professioneel gemanaged

IT advies

Het implementeren van nieuwe IT oplossingen en applicaties dient goed doordacht geplanned en uitgevoerd te worden.
Zo worden kostbare mislukkingen of een sub-optimale oplossing als eindresultaat voorkomen.
Voor de begeleiding- en realisatie van uw IT projecten biedt Digi Terra u IT Projectmanagement, ook voor projecten waarbij derden betrokken zijn.
Zo komt uw IT project op tijd af, binnen uw budget en voldoet het aan uw specificaties en eisen.

IT Security : goed geregeld

Actuele inzage in- en controle op uw IT beveiligingsbeleid:
Digi Terra Secure-IT Audit en periodieke Secure-IT Scan

Met Digi Terra’s Secure-IT Audit en periodieke Secure-IT Scan krijgt en houdt u inzicht in welke risico’s er binnen uw onderneming zijn op gebied van IT beveiliging en beveiliging van data.
Mede door de steeds stringentere wetgeving rond voorkomen van datalekken en bescherming van persoonsgegevens moet u ervoor blijven zorgen dat er afdoende maatregelen zijn genomen om het lekken van privacy gevoelige gegevens te voorkomen.

IT advies

ICT Second Opinion

advies en hulp bij IT conflicten- en besluitvorming

IT advies

Heeft u het gevoel dat uw IT beter of goedkoper geregeld zou kunnen worden ?
Of zijn er terugkerende klachten over de werking van uw IT functioneren van helpdesk of adequate gebruikersondersteuning ?
Digi Terra helpt u met :

    • vaststellen van knelpunten op gebied van IT geleverd door derden,
    • fungeert als mediator voor oplossen van conflicten met leveranciers van IT oplossingen -of diensten en
    • beoordeelt samen met u IT offertes van derden op inhoud en prijsstelling.

Dat kan heel verhelderend werken en zo weet u precies waar u aan toe bent !