Onafhankelijk IT advies en IT beleid, gericht op kostenbesparing, continuïteit en verhoging van efficiency

Bedrijfsvoering, bedrijfsgroei, continuïteit en communicatie is sterk afhankelijk van ICT.  Beslissingen betreffende ICT raken de bedrijfsprocessen en andersom.
Het is daarom belangrijk om een helder IT beleid te voeren en regelmatig de samenstelling van uw ICT daaraan te toetsen.
Maar ook als u van plan bent nieuwe IT in te voeren of als u een Cloud migratie overweegt is het raadzaam om eerst een onafhankelijk en deskundig advies in te winnen.

Onze ICT ervaring, zowel op bedrijfskundig/organisatorisch- als technisch vlak, zetten wij graag in voor uw organisatie. Wij hanteren een oplossingsgerichte aanpak, waarbij uw belang altijd centraal staat.

IT beleid

Hoe kunnen wij u adviseren ?

  • Opzetten van IT beleid en toekomstbestendige IT strategie
  • Second opinion m.b.t. IT projecten en IT investeringen
  • Security Audit en risico-inventarisatie van IT omgeving en uw data
  • Mediation tussen u en uw IT leverancier
  • IT Migratie trajecten
  • Beoordelen van IT continuïteit en crash-bestendigheid van IT omgevingen
  • Kiezen van de juiste combinatie van on-premise / hybride of Cloud oplossingen
  • Beveiliging van IT omgevingen en data
  • Advies bij aankoop van softwarelicentie’sen afsluiten van IT contracten.
Bel 070-427 6868 of klik voor info aanvraag