Onafhankelijk IT advies voor directeuren en IT beslissers,
gericht op kostenbesparing, continuïteit en verhoging van efficiency

Bedrijfsvoering, bedrijfsgroei en bedrijfscontinuïteit zijn sterk afhankelijk van IT.
U moet, als directeur of IT beslisser regelmatig beslissingen nemen op gebied van IT beleid en IT investeringen.
Maar hoe weet u nu dat de door uw systeembeheerder, IT manager of vaste IT partner aan u voorgelegde plannen de beste zijn ?
Zij opereren meestal vanuit de kennis die zij zelf hebben van een bepaalde IT oplossing- of technologie, en niet vanuit de mogelijkheden die er marktbreed beschikbaar zijn.

De IT adviseurs van Digi Terra helpen directie en management van MKB+ organisaties de juiste keuzes te maken.
Zo heeft u een IT sparring partner aan uw zijde die onafhankelijk adviseert en met u meedenkt.
Onze ICT ervaring, zowel op bedrijfskundig/organisatorisch- als technisch vlak, zetten wij graag ook in voor uw organisatie.

Wij helpen onze klanten onder meer met :

  • IT Sparring partner voor directeuren en IT beslissers,
  • Onafhankelijk advies bij IT veranderings trajecten en IT platform upgrades,
  • Ondersteuning bij keuze van bedrijfskritische Line-of-Business applicaties,
  • IT Project management bij implementatie LoB applicaties en vervanging of upgrade van IT infrastructuren en IT middelen,
  • Ondersteuning bij migratie van on-premise naar Cloud IT,
  • Begeleiden van ERP- en software implementaties door derden,
  • Opzetten van AVG/GDPR en IT beleid,
  • Microsoft software licentie advies,
  • Interim IT manager,
  • IT Security Audit en risico-inventarisatie.
Bel 070-427 6868 of klik voor info aanvraag

IT beleid