Privacy beleid

Digi Terra ICT Services (hierna “Digi Terra”) respecteert uw privacy en de daaraan gerelateerde wetgeving.
Op deze pagina leggen wij u uit hoe wij met privacy gevoelige- en persoonsgegevens omgaan.

1.   Inleiding

In dit privacy statement lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Digi Terra toe. We gebruiken hierbij specifieke terminologie, zoals:

 • Persoonsgegevens:
  Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.
 • Verwerken:
  De persoonsgegevens-gerelateerde verwerkingen die verricht kunnen worden. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie en systemen.
 • Verantwoordelijke:
  De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens, ook wel “Verwerkingsverantwoordelijke”. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar dit kan ook Digi Terra zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
 • Verwerker (of Subverwerker):
  De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Digi Terra zijn door levering van haar diensten of oplossingen, of een derde partij, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Digi Terra (of haar klanten) (sub)verwerkt.

2.   Verschillende vormen van verwerking

Digi Terra kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Allereerst verwerkt Digi Terra de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Digi Terra noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn, haar personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden bijvoorbeeld in relatie met de belastingdienst.

In al deze gevallen is Digi Terra (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast kan Digi Terra persoonsgegevens verwerken voor derden. Dit doen wij voornamelijk als ICT dienstverlener, bijvoorbeeld bij het hosten van een database van een klant. Digi Terra is in dat geval de Verwerker van de betreffende persoonsgegevens. Omdat Digi Terra in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens (dit is en blijft de Verantwoordelijke, de eigenaar dus), maakt zij in dat geval graag nadere afspraken met de klant in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Digi Terra verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die klant.

3.   Wat voor gegevens verwerkt Digi Terra, en hoe?

Wat voor gegevens Digi Terra precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Digi Terra zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

In het eerste geval verwerkt Digi Terra alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Digi Terra een aantal uitgangspunten:

 • Alle Digi Terra medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Soms schakelt Digi Terra derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Digi Terra uitvoert. Met deze derde partijen sluit Digi Terra altijd een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Digi Terra. Digi Terra blijft in dat geval verantwoordelijk.
 • Digi Terra verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

In het andere geval (wanneer Digi Terra dus slechts de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), weet Digi Terra in de meeste gevallen niet eens welke gegevens het precies betreft. Digi Terra heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het Digi Terra datacenter of in een datacenter van één van Digi Terra’s subverwerkers heeft geplaatst. Digi Terra biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met u is afgesproken. In alle gevallen treft Digi Terra hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

4.   Verwerkt Digi Terra ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.
Digi Terra verwerkt als verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat Digi Terra bijzondere persoonsgegevens verwerkt van haar klanten, bijvoorbeeld in een private cloud omgeving die voor de klant is opgezet.

5.   Kan ik inzage krijgen in welke persoonsgegevens Digi Terra van mij verwerkt?

Als Digi Terra de Verantwoordelijke is voor uw persoonsgegevens kunt u op verzoek inzicht krijgen of aanvulling of verwijdering indienen bij Digi Terra. Digi Terra geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij het soort Digi Terra dienstverlening, of enige wettelijke verplichting dit verhindert. Uiteraard licht Digi Terra dit in dat geval aan u toe.

6.   Maakt Digi Terra op haar website gebruik van cookies?

Digi Terra maakt bij het aanbieden van haar online diensten en webcontent gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan de Digi Terra website.
In het Cookie Statement van Digi Terra, dat u kunt terugvinden op digiterra.nl (https://digiterra.nl/privacy-en-cookies/), leest u alles over het gebruik van cookies door Digi Terra.

7.   Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Digi Terra, kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Digi Terra:
Telefoonnummer:  070 427 6868.
E-mail: privacy@digiterra.nl

8. Kan Digi Terra dit privacy statement wijzigen?

Ja, het Digi Terra privacy statement kan gewijzigd worden. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u terugvinden op deze pagina.