Nieuwsbrief-30041801

By 30 april 2018mei 2nd, 2018Nieuwsbrief

Graag uw toestemming om onze nieuwsbrief te mogen blijven ontvangen!Voor wie is deze informatie belangrijk ?

Per 25 mei aanstaande is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Ook een e-mailadres valt onder deze persoonsgegevens.

In het verleden is uw e-mailadres voor aanmelding op onze nieuwsbrief digitaal of op andere wijze ontvangen en wat ons betreft informeren wij u ook in de toekomst. Door de AVG dient u ons daar wel opnieuw toestemming voor te geven.

Zonder uw toestemming zijn wij verplicht uw e-mailadres uit onze database te verwijderen en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer. Klik daarom op de knop “Aanmelden Digi Terra nieuwsbrief!”, zodat u op de hoogte blijft van MKB+ nieuws uit de IT wereld en informatie over ICT oplossingen, producten en diensten. Onze dank voor uw medewerking.

Aanmelden Digi Terra nieuwsbrief!